Máte otázky? Radi Vám ich zodpovieme → rýchly kontakt: +421 944 367 573

Reklamácie

Všeobecné ponaučenie k uplatneniu reklamácie

 

insize-rozdelovac-pr

 

 

Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne, aby nedošlo k rozšíreniu závady. Včasným oznámením závady hneď potom, ako sa objaví, si môžete zaistiť bezproblémové vybavenie reklamácie.

Zakúpenie reklamovaného produktu je spotrebiteľ povinný preukázať predložením kúpneho dokladu (faktúra, dodací list), prípadne iným, dostatočne vierohodným spôsobom.

Spotrebiteľ nemôže uplatniť práva zo závad, ktoré sám spôsobil alebo zo závad, o ktorých bol pri kúpe informovaný. Predajca nezodpovedá za bežné opotrebovanie veci – spotrebných častí jednotlivých produktov.

Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr v 12 (právnické osoby) alebo 24 mesačnej lehote (fyzické osoby).

Reklamácia je vybavená až vtedy, keď Vás o tom vyrozumieme. Zákonná lehota vyrozumenia je 30 dní. So zákazníkom komunikujeme a informujeme ho ohľadom stavu reklamácie.

 

Formulár slúži k reklamácii tovaru v zákonnej dobe nároku na reklamáciu. Formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a oskenovaný zaslať na nižšie uvedenú e-mailovú adresu, prípadne ho vložiť do zásielky s vráteným tovarom.

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR - Vám pošleme na email. Stačí nám napísať na info@insz.sk

 

 

insize-rozdelovac-pr

Späť do obchodu