Máte otázky? Radi Vám ich zodpovieme → rýchly kontakt: +421 944 367 573

Obchodné podmienky

   insize-rozdelovac-pr

I. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti INSIZE Czech s.r.o., zapísanej v obchodnom registri pod spisovou značkou C119222 vedenou u Krajského súdu v Brne, upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.insize.sk a www.insz.sk (ďalej len "internetový obchod"). Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

 

Kontaktné údaje na predávajúceho

Údaje o firme:

INSIZE Czech s.r.o.

IČO: 09480188 DIČ: CZ09480188

So sídlom: Krumlovská 1454/26, 664 91 Ivančice, (okres Brno - venkov) Česká republika

Konateľ: Zdeněk Mucha

 

Kontaktné údaje: 

E-mail: info@insz.sk

Telefón: +421 944 367 573

www.insz.sk | www.insize.sk 

 

INSIZE Czech s.r.o. (Predávajúci) v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“) vymedzuje práva a povinnosti Vás ako Kupujúcich a Nás ako Predávajúcich, ktoré vznikajú v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy („Zmluva“) uzavretej prostredníctvom webových stránok www.insize.sk, alebo na E-shopu www.insz.sk. V prípade, že je zákazníkom podnikateľský subjekt, vzťahy sa riadia Obchodným zákoníkom (531/1991 Sb. v platnom znení).

Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

Všetky informácie o spracovaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v Zásadách spracovania osobných údajov, ktoré nájdete tu.

 

Vysvetlenie: definícia

 • Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar;
 • Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;
 • Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;
 • DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov,
 • Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;
 • Objednávka je Váš záväzný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;
 • Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami oznámených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých Zmlúv;
 • Vy ste osoba nakupujúca na Našom e-shope, právnymi predpismi označovaná ako Kupujúci;
 • Vysvetlenie dostupnosti tovaru a služieb: Tovar označený na Našom E-shope ako „Máme u nás na sklade“ = Tovar máme fyzicky priamo u nás na našom sklade v ČR, ak nenastane výnimočná situácia. Tovar s označením „Na centrálnom sklade u výrobcu“ sa nachádza na centrálnom sklade nášho dodávateľa. V prípade, že vytvoríte objednávku, kde bude Tovar s touto skladovou dostupnosťou, o odhadovanom termíne dodania budete informovaný prostredníctvom e-mailu obsahujúceho potvrdenie objednávky. Tovar s označením skladovej dostupnosti „Individuálna dodacia doba“ alebo „Vo výrobe / na ceste k nám“ = týmito pojmami je označený Tovar, ktorý má obvykle dlhšiu dodaciu lehotu, pričom vždy komunikujeme so zákazníkom ohľadom aktuálnej možnosti dodania takto označeného Tovaru. O aktuálnej dodacej lehote sa môžete informovať telefonicky alebo e-mailom. „Na dopyt“ je označený Tovar, kde je potrebné pripraviť cenovú ponuku priamo pre zákazníka, nakoľko sa jedná o špecifický Tovar, ktorého charakter to takto vyžaduje.

 

II. Informácie o tovare a cenách

Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností, sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené bez DPH aj vrátane DPH (dane z pridanej hodnoty). Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje zjednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia pre uvedenú doručovaciu krajinu. Tovar z internetového obchodu www.insz.sk je doručovaný v rámci Slovenska. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) hradí kupujúci sám.

 

Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak je už registrovaný a má aktívny účet v internetovom obchode,
 • vyplnením údajov v objednávkovom formuláry bez registrácie,
 • prostredníctvom objednávky zaslanej e-mailom

Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "objednať". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami. 

Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. 

V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho a prijatím potvrdenia ponuky predávajúcim na jeho emailovú adresu (komunikuje v mene predávajúceho zodpovedná osoba z obchodného oddelenia prostredníctvom elektronickej pošty obchod@insize.cz). 

Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na uvedenom telefónnom čísle alebo emailom. Predávajúci potvrdí storno objednávky emailom. 

V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, keď kupujúci pošle potvrdenie nového návrhu na emailovú adresu predávajúceho.

 

IV. Zákaznícky účet

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie. 

Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami. 

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok. 

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č: 2101861853/2010

           IBAN: CZ54 2010 0000 0021 0186 1853, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

 • Účet je určený pre platby v mene EUR a vedený vo FIO banke (úhrada kupujúcim je až na základe zaslanej výzvy k úhrade od predávajúceho),
 • v hotovosti (dobierkou) pri odovzdaní tovaru dopravcom 

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho alebo je priložený k dodávanému tovaru.

 

Tovar je kupujúcemu dodaný:

 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke,
 • osobným odberom v prevádzke predávajúceho.

Voľbu spôsobu dodania objednaného tovaru si kupujúci zvolí v druhom kroku pri vypĺňaní objednávky.

Náklady na dodanie tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. 

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že nastali dôvody na strane kupujúceho, ktoré zapríčinili, že je nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. 

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho alebo priložený k dodávanému tovaru.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a nie je možné ho vrátiť,
 • o dodávke počítačového programu (SW), ak je porušený pôvodný obal, alebo sú zaregistrované / aktivované licencie
 • a v ďalších prípadoch uvedených v § 1837 občianskeho zákonníka.

 

Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať vyhlásenie o odstúpení v lehote na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie žiadosti. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci nesie  náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. 

Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom, akým ich prijal. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. 

Kupujúci má právo stornovať objednávku alebo vrátiť tovar, je však povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené so stornovaním objednávky. Ak sa jedná o vrátenie neštandardného tovaru, je predávajúci oprávnený účtovať storno poplatok vo výške 20 % predajnej ceny. Ak sa jedná o tovar vyrábaný na priamu zákazku kupujúceho a už sa započala výroba (alebo dodávka potrebných materiálov), je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené so stornovaním objednávky.

Tovar na vrátenie musí byť nepoužitý, kompletný, v nepoškodenom obale (ideálne zatavený v neporušenom originálnom obale), aby bol v spôsobilom stave na ďalší predaj. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. 

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než je tovar fyzicky vrátený. 

Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený, a neznečistený a v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. 

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo keď výrobca, dovozca či dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

 

VII. Práva z chybného plnenia

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, za to tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal, má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, prípadne ich predávajúci alebo výrobca opísal aj s ohľadom na charakter tovaru alebo na základe vykonanej reklamy sa tovar hodí k účelu, ktorý predávajúci uvádza.

 

V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu, ktorá je obvykle riešená formou:

 • opravy tovaru,
 • výmenou za nový tovar. 

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:

 • ak má tovar podstatnú vadu,
 • ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • pri väčšom počte chýb tovaru.

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo v mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. 

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu. 

Predávajúci písomne ​​informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

 

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci. 

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia CZ § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa.

 

VIII. Doručovanie

Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

IX. Osobné údaje

Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme tak s nimi zaobchádzať. Pokiaľ nám k tomu nedáte písomné povolenie, údaje o vás nebudeme iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, pokiaľ ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba obdobného alebo súvisiaceho tovaru a je možné ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude za týmto účelom uchovávaná po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.

Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov TU.

 

V rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je zapojený náš e-shop, zisťujeme vašu spokojnosť s nákupom prostredníctvom e-mailových dotazníkov. Posielame vám ich vždy, keď u nás nakúpite, pokiaľ ich zasielanie neodmietnete v zmysle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Spracovanie osobných údajov pre účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi uskutočňujeme na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analyzovanie nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa Heureka.sk, ktorému za týmto účelom môžeme poskytovať informácie o zakúpenom tovare a o vašej e-mailovej adrese.

Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov poskytované žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti posielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku, a to odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maili s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme viac zasielať. 

 

X. Mimosúdne riešenie sporov

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. 

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line). 

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa.

 

XI. Záverečné ustanovenia

Každá dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Českej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia CZ § 1826 ods. 1 písm.e) Občianskeho zákonníka. 

Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženia stránky, fotiek, videi, grafík, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patria predávajúcemu.

Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho. 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom. 

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2024. Prípadné zmeny zásad budú vždy zverejnené na tejto stránke.

 

insize-rozdelovac-pr

 

Späť do obchodu